Een bedrijf in Duitsland beginnen. Lees hier alles over de ondernemingsvormen

Duits bedrijf oprichten: ondernemingsvormen

Als u uitgebreid zaken wilt doen in Duitsland dan kunt u het beste een Duits bedrijf oprichten. Net als in Nederland bestaan er veel mogelijkheden en de rechtsvormen vertonen veel overeenkomsten met de Nederlandse varianten. Welke rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is hangt af van verschillende factoren. Onze experts adviseren u daarin graag. We bespreken hieronder in het kort de meest voorkomende mogelijkheden en enkele bijzonderheden. Let op: deze informatie is beslist niet volledig en geeft alleen de aspecten van de rechtsvormen in grote lijnen weer. Neem voor meer informatie contact op met onze experts.

Oprichten eenmanszaak (Einzelfirma)

Bij een eenmanszaak bent u alleen eigenaar en volledig aansprakelijk (ook met uw privévermogen) voor de gevolgen van uw ondernemerschap. In de gemeente waar u uw onderneming vestigt dient u uw bedrijf te registreren bij het Gewerbeamt. Het Gewerbeamt geeft uw inschrijving door aan andere instanties, zoals de belastingdienst (Finanzamt), Handwerkskammer en/of Industrie- und Handelskammer. Afhankelijk van het soort bedrijf dat u begint, moet u zich bij een van de twee kamers inschrijven en heeft u toestemming nodig om een bepaald ambacht uit te oefenen.
 

Let op: in Duitsland mag u voor uw eenmanszaak niet zomaar een naam kiezen, uw eigen naam moet erin voorkomen. Dus 'Webdesign Peter Jansen' mag wel, maar 'Webdesign Pixels' niet. U kunt dit omzeilen door uw bedrijf in te schrijven in het Handelsregister.
 

Een eenmanszaak oprichten in Duitsland of meer weten? 

Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen.

Persoonlijke vennoot- of maatschappen (Personengesellschaften)

Als u met meerdere personen een bedrijf wilt beginnen heeft u net als in Nederland meerdere mogelijkheden. Houd er wel rekening mee dat bij dergelijke 'Personengesellschaften', op een enkele uitzondering na, de aansprakelijkheid voor elke vennoot of maat onbeperkt is.

Oprichten vennootschap onder firma (Offene Handelsgesellschaft, oHG)

De naam van een Duitse vof moet altijd 'oHG' als toevoegsel hebben en ingeschreven worden in het Duitse Handelsregister. Een oHG bestaat altijd uit 2 of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die onderling een overeenkomst hebben gesloten. Alle firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Bij een oHG is geen minimum startkapitaal noodzakelijk.
 

Een oHG oprichten in Duitsland of meer weten? Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen.


Oprichten commanditaire vennootschap (Kommanditgesellschaft, KG)

Dit is een variant op de vof, alleen is er hier sprake van een beherende vennoot (Komplementär), die volledig aansprakelijk is, en een geldschieter, ofwel een commanditair vennoot (Kommanditist). Deze is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij of zij heeft ingebracht en mag niet of alleen beperkt meewerken in het bedrijf. De naam van het bedrijf moet de afkorting KG dragen. Een bijzondere vorm van de KG is de GmbH & Co KG, waarbij een GmbH fungeert als enige beherend vennoot. De beperking van de aansprakelijkheid moet voor consumenten duidelijk worden gemaakt en daarom moet de naam altijd de afkorting GmbH & Co. KG dragen.
 

Een KG oprichten in Duitsland of meer weten? Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen. 


Oprichten maatschap (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR)

In een maatschap werkt u samen met uw 'maten' (Gesellschafter) in uw bedrijf met een gemeenschappelijk doel. De oprichting kan alleen plaatsvinden door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. Belangrijk is het opstellen van een maatschapscontract waarin de verdeling van winst en verlies is vastgelegd en ook de aansprakelijkheid kan worden geregeld.

 

Een GbR oprichten in Duitsland of meer weten? Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen.

Kapitaalvennootschappen (Kapitalgesellschaften)

Om de aansprakelijkheid te verkleinen en om via aandeelhouders meer kapitaal te vergaren kunt u ook een Duitse kapitaalvennootschap (Kapitalgesellschaft) oprichten. Ook hier bespreken we de meest voorkomende varianten.

 

 

Besloten vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)

Net als de BV in Nederland is de GmbH in Duitsland erg populair. De GmbH is een rechtspersoon waarvan de aandeelhouder(s) eigenaar is (zijn). De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het kapitaal van de onderneming, en wel pas vanaf het moment dat de GmbH ingeschreven is in het handelsregister. Dat is een belangrijk aandachtspunt, omdat voor de inschrijving in het handelsregister nog het een en ander moet gebeuren.

Let op: de aansprakelijkheid van bestuurders van een GmbH gaat doorgaans verder dan die van bestuurders in Nederland. Handelt een bestuurder onzorgvuldig of niet volgens de wet, dan kan deze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en tevens strafrechtelijk worden vervolgd.

De oprichting van een GmbH bestaat uit de volgende stappen:
 1. om een GmbH op te kunnen richten is een Duits vestigingsadres vereist;
 2. het is belangrijk te onderzoeken of wat u wilt doen, ook mag in Duitsland. Voor bepaalde activiteiten is een vergunning vereist;
 3. de oprichting vindt doorgaans plaats via de notaris die tevens de statuten opstelt;
 4. uit de naam van het bedrijf moet de rechtsvorm blijken;
 5. in de oprichtingsakte moet nauwkeurig het doel en de activiteiten van de onderneming geformuleerd worden;
 6. in de oprichtingsakte komen de gegevens van de oprichter, de vestigingsplaats en het adres te staan, alsmede de namen van de directie, bestuurder(s) en aandeelhouder(s),
 7. de leiding moet in handen zijn van een (of meerdere) bestuurder(s) (Geschäftsführer). De bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn;
 8. nadat de oprichtingsakte en statuten zijn opgesteld, worden deze ondertekend door de oprichters;
 9. na oprichting dient het oprichtingskapitaal gestort te worden, het stamkapitaal. Dat bedraagt € 25.000,-, waarvoor bij de inschrijving in het handelsregister in eerste instantie met € 12.500,- volstaan kan worden;
 10. de GmbH wordt aangemeld bij het Duitse Handelsregister;
 11. pas nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden (dat kan enkele dagen tot weken duren) is de oprichting rechtsgeldig;
 12.  op de vestigingsplaats moet de GmbH worden ingeschreven in het Gewerberegister.

Let op: totdat de GmbH volledig is ingeschreven moet u in alle correspondentie aangeven dat de GmbH nog in oprichting is. Achter de naam van uw bedrijf zet u daarom zolang de afkorting ‘i. Gr.’(in Gründung). U bent als bestuurder ook wettelijk volledig aansprakelijk totdat de GmbH is ingeschreven. De totale inschrijvingsperiode duurt gewoonlijk 6 tot 8 weken.
 

Een GmbH oprichten in Duitsland of meer weten? Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen.


Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung (UG)

De UG is eigenlijk een GmbH in het klein, vandaar dat deze rechtsvorm ook wel 'mini-GmbH’ wordt genoemd. Het voordeel van de UG is dat er geen startkapitaal van € 25.000,- nodig is, want de UG kan worden opgericht met een kapitaal van slechts € 1,-. De aansprakelijkheid is grotendeels gelijk aan die van een GmbH. Wel moet elk jaar 25% van de winst gereserveerd worden voor de opbouw van het kapitaal. Zodra € 25.000,- euro zijjn bereikt, kan de UG omgezet worden in een GmbH. Voor een startup in Duitsland kan de UG een uitkomst zijn vanwege het lage startkapitaal, aan de andere kant is men verplicht de afkorting ‘UG’ op te nemen in de bedrijfsnaam, waarmee voor iedereen meteen duidelijk is dat het om een klein bedrijf gaat. Vanwege de hogere gevoeligheid voor een insolventie is deze rechtsvorm niet populair bij banken en schuldeisers.
 

Een UG oprichten in Duitsland of meer weten? Bel +49 2821 778042 voor een afspraak of klik hier om direct aan te vragen.